Maksumuudatused 2017. aastal

  • Maksuvaba tulu suurus 180 eurot kuus. Maksuvaba tulu arvestamise aluseks on väljamakse saaja avaldus.
  • Pensioni korral täiendav maksuvaba tulu 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
  • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse suurus 141,90 eurot kuus ( aluseks olev kuumäär 430 euro, sotsiaalmaksumäär 33%).

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 2,78 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 470 eurot.

 

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine 2016

Vastavalt Raamatupidamise seaduse põhinõuetele lasub raamatupidamiskohustuslasele kohustus koostada ja esitada majandusaasta aruanded vastavalt raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

Alates 01.01.2017 kehtima hakanud uus Raamatupidamise seadus toob kaasa ka mõningased muudatused majandusaasta aruande esitamisel aruandeperioodi algusega 01.01.2016 või hiljem.

Euroopa Liidu direktiivide kohaselt liigitatakse ettevõtjad olenevalt nende käibe suurusest, bilansimahust ja töötajate arvust kategooriatesse:

  • mikroettevõtjad
  • väikeettevõtjad
  • keskmise suurusega ettevõtjad
  • suurettevõtjad

Keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele aastaaruande koostamise ja avalikustamise nõuded võrreldes praegu kehtivatega oluliselt ei muutu. Küll aga mikro- ja väikeettevõtjate jaoks aastaaruande kohustusliku 4 põhiaruande (bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne, rahavoogude aruanne) ja lisade asemel on  alates 2017. aastast kehtima hakanud muudatustele lubatud esitada lühendatud aastaaruannet, mis koosneb kahest põhiaruandest (bilanss ja kasumiaruanne) ja lisadest. Mikro-ja väikeettevõtetel ei ole tegevusaruannet vaja enam esitada.

Ettevõtjal on alati lubatud esitada ka detailsemat ehk kõrgema kategooria aruannet. See tuleb kasuks, kui on vaja erinevatele asutustele infot jagada ning aitab vältida topelt andmete esitamist.

Ettevõtja kategooria valitakse ettevõtjaportaalis uue aruande lisamise hetkel. Portaal pakub aruandevormid vastavalt valitud kategooriale. Ettevõtjaportaal kontrollib sisestatud andmete põhjal valitud kategooria sobivust, reeglitele mittevastavuse korral tuleb esitada kõrgema kategooria aruanne.