Hinnakiri

Alates 01.01.2022 kehtiv LihtneRaamatupidamine.ee teenuste hinnad. Raamatupidamise teenuse kuutasu minimum hind on 35.00 EUR, millele lisandub vastavalt, kas kannete mahule või juurde tellitud lisateenuste maksumus.
 
Teenuse nimetus ja kirjeldus Hind/EUR Ühik
Raamatupidamisteenuse kuutasu (Kuutasu sisaldab 1-20 finantskannet*, algdokumentide kontroll ja sisestamine, ostu- ja müügireskontro pidamine, sularaha arvestus, arveldused aruandvate isikutega; käibemaksu arvestus ja deklareerimine, põhivara arvestus, konsultatsioon kliendile e-posti teel kuni 1 h kuus, raamatupidamisaruanded e-mailile soovi korral, majandusaastaaruanne tasuta, ligipääs ühele kasutajale Simplbooks raamatupidaja keskkonda, 1 pangakonto arvestust) 35,00 kuu
Alates 21-st finantskandest* lisandub kuutasule 1,00 kanne
Palgaarvestus (Sisaldab palgaleht elektroonilisel kujul, puhkusetasu ja –päevade arvestus, haigusrahade arvestus, maksude arvestus, töötamisregistri kanded) 5,50 töötaja
Puuduvate dokumentide nimekirja koostamine 0,75 dokument
Maksete panka ettevalmistamine ja/või maksete tegemine (kehtib Simplbooksiga liidestatud pankadele) 0,50 makse
Maksete panka ettevalmistamine ja/või maksete tegemine (Välispangad ja Simplbooksi liidestuseta pangad) 1,00 makse
Müügiarvete koostamine ja väljasaatmine kliendile Simplbooksist 1,00 arve
Lisa pangakonto raamatupidamises (Swedbank, LHV, SEB Simplbooks liidestusega) TASUTA konto
Täiendav pangakonto raamatupidamises (muud eesti pangad ja välispangad) 15,00 konto
Püsikliendile Majandusaasta aruanne TASUTA aruanne
Mitte püsikliendile Majandusaasta aruanne mikroettevõte 30,00 aruanne
Mitte püsikliendile Majandusaasta aruanne väikeettevõte 60,00 aruanne
Dokumentide koostamine (n: kuluaruanded, otsused, aktid, korraldused, sh näiteks müügiarve dokumendipõhja seadistamine programmis ) 2,50 lehekülg
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 40,00 dokument
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise ajal (1h minimaalne) 35,00 tund
Püsikliendile konsultatsioon 1 h/kuus TASUTA tund
Püsikliendile konsultatsioon alates 2. h/ kuus 30,00 tund
Mitte püsikliendile konsultatsioon 35,00 tund
Statistikaaruannete koostamine ja esitamine 25,00 tund
Kiirtöö - vastava teenuse maksumus kahekordne
Laoarvestus kokkuleppel
Juhtimisaruannete/custom made/konsolideeritud aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile/sh projektipõhine aruandlus kokkuleppel
Ettevõtte asutamine kokkuleppel
Ettevõtte likvideerimine kokkuleppel

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks

 

*Finantskanne tähendab raamatupidamise mõistes ühte tehingut (nt ostuarve, müügiarve, sularahatšekk, lepinguline tehing, kuluaruanne, ostuarve tasumine, müügiarve laekumine, põhivara kanded jne. ). Ühe dokumendi sisestamisel raamatupidamisprogrammi moodustub tavaliselt 2 kannet: üks on dokumendi registreerimine ja teine selle tasumine/ laekumine pangas või kassas). Seega kui soovite teada, kui palju on hetkel teie ettevõttes keskmiselt kandeid ühes kuus, siis korruta dokumentide arv kahega.