Teenused

Raamatupidamise teenus baaspaketina sisaldab raamatupidamise sisseseadmist. Igakuiselt algdokumentide kontrollimist ja nende sisestamist raamatupidamise programmi. Baaspaketis on ostu- ja müügireskontra pidamine. Samuti sisaldab kandeid aruandvate isikutega; käibemaksuarvestus ja deklareerimine e-maksuametis, põhivara arvestus, suhtlen kliendiga e-posti teel või Skype kaudu kuni 1 h kuus, raamatupidamisaruanded e-postiga igakuiselt.

Palgaarvestus sisaldab töötaja(te)le töötasu arvestamist, maksude arvestamist. Puhkusetasu ja -päevade arvestamist. Maksuametis palgamaksude deklareerimine ning töötajate registri pidamine. Töötajatele puhkusepäevade arvestuse aruande saatmine, palgalehtede saatmine otse töötaja meilile. Haigushüvitiste ja muude hüvitiste arvutamine ja andmete edastamine.

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile. Püsikliendile aruande koostamine baaspaketi hinna sees. Uuele kliendile eraldi hinnakirja alusel.

Vanade perioodide kontrollimine ja korrastamine. Kontrollin ja korrastan Teie ettevõtte vanade perioodide raamatupidamist.  Sealhulgas parandan ka deklaratsioone ning Majandusaastaaruandeid.  Vaatame koos üle arvestusmeetodid jne.

Aitan ettevõtte juhatusel aega kokku hoida ning saan aidata järgmiste abistavate tegevustega:

Dokumentide koostamine. Koostan müügiarveid või ettevalmistan vajadusel erinevaid dokumente, näiteks: lähetusaruanded, kuluaruanded, koosolekute protokollid, juhatuse otsused, käskkirjad, aktid -jms dokumendid, mis on vajalikud raamatupidamises ja aitavad ettevõtte juhatusel aega kokku hoida.

Maksete ettevalmistamine ja/või maksete tegemine internetipangas. Aitan jälgida ostuarvete, palkade ja  maksude õigeaegset tasumist, valmistades maksed Teile maksmiseks internetipangas ette.

Müügiarvete laekumiste jälgimine ning võlglastele meeldetuletuste saatmine. Jälgin Teie müügiarvete laekumisi ning koostan võlgnejate nimekirja ja/või saadan välja meeldetuletusi tasumata arvete kohta otse Teie klientidele.

Juhtimisaruannete koostamine.  Vastavalt juhatuse soovidele koostan erinevaid aruandeid, mis peaks hõlbustama juhatusel äritegevuse jälgimist. Näiteks kulude ja tulude jagamine projekti-, tegevus- või osakonnapõhiselt, mis annab võimaluse vastavalt välja võtta aruandeid.

Statistikaaruannete koostamine ja esitamine. Jätke minu hoolde erinevatele asutustele statistika aruannete täitmine ja esitamine.

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine.

Äriregistrikanded. Aitan Teil teha Äriregistri kandeid. Näiteks ettevõtte nime muutmine, aadressi muutmine, ettevõtte loomine, sisse maksmata osakapitali registreerimine jne.