Teenuste kirjeldus

Raamatupidamise teenustest lähemalt

Pakun teenust raamatupidamistarkvara Simplbooksi kaudu. Juhul, kui klient soovib kasutada mõnda muud tarkvara, siis see ei ole takistuseks.

Igakuine raamatupidamisteenus tähendab seda, et kliendi raamatupidamine teostatakse igakuiselt, see teenus sobib klientidele, kes on käibemaksukohustuslased, maksavad igakuiselt töötasu või kes soovib, et tema raamatupidamine oleks jooksvalt tehtud ja kord majas. Ettevõtted, kellel ei ole aktiivset äritegevust või kes ei pea deklareerima KMD ega TSD deklaratsioone, võivad piirduda ka kvartaalse või aastapõhise raamatupidamisega. Minimaalselt peab ettevõtte raamatupidamine olema tehtud kord aastas, et esitada majandusaasta aruanne, mis on kohustuslik igale ettevõtjale.

Igakuise raamatatupidamise kuutasu sisaldab raamatupidamise sisseseadmist. Igakuiselt algdokumentide kontrollimist ja nende sisestamist raamatupidamise programmi. Miinimum kuutasu sisaldab ostu- ja müügireskontra pidamist, samuti sisaldab kandeid aruandvate isikutega; käibemaksuarvestust ja selle deklareerimist e-maksuametis, põhivara arvestust,  konsultatsiooni kuni 1 h kuus, soovi korral saab klient raamatupidamisaruanded endale e-postiga igakuiselt. Simplbooksi ligipääs ühele kasutajale sisaldub hinnas.

Palgaarvestus sisaldab töötaja(te)le töötasu arvestamist, maksude arvestamist. Puhkusetasu ja -päevade arvestamist. Maksuametis palgamaksude deklareerimine ning töötajate registri pidamine. Töötajatele puhkusepäevade arvestuse aruande saatmine, palgalehtede saatmine otse töötaja meilile. Haigushüvitiste ja muude hüvitiste arvutamine ja andmete edastamine.

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile. Püsikliendile majandusaasta aruande koostamine tasuta ning uuele kliendile hinnakirja alusel.

Vanade perioodide kontrollimine ja korrastamine. Kontrollin ja korrastan Teie ettevõtte vanade perioodide raamatupidamist.  Sealhulgas parandan ka deklaratsioone ning Majandusaastaaruandeid.  Vaatame koos üle arvestusmeetodid jne.
Juhul kui klient soovib teostada raamatupidamist osaliselt või täielikult omal käel, siis on võimalik kokku leppida ka jooksvas järelkontrollis, näiteks kord kuus või kord kvartalist. Sealjuures vajadusel nõustan/juhendan klienti, kuidas iseseisvalt hakkama saada.

 

Aitan ettevõtte juhatusel aega kokku hoida ning saan aidata järgmiste abistavate tegevustega:

Dokumentide koostamine. Koostan müügiarveid või ettevalmistan vajadusel erinevaid dokumente, näiteks: lähetusaruanded, kuluaruanded, koosolekute protokollid, juhatuse otsused, käskkirjad, aktid -jms dokumendid, mis on vajalikud raamatupidamises ja aitavad ettevõtte juhatusel aega kokku hoida.

Maksete ettevalmistamine ja/või maksete tegemine internetipangas. Aitan jälgida ostuarvete, palkade ja  maksude õigeaegset tasumist, valmistades maksed Teile maksmiseks internetipangas ette.

Müügiarvete laekumiste jälgimine ning võlglastele meeldetuletuste saatmine. Jälgin Teie müügiarvete laekumisi ning koostan võlgnejate nimekirja ja/või saadan välja meeldetuletusi tasumata arvete kohta otse Teie klientidele.

Juhtimisaruannete koostamine.  Vastavalt juhatuse soovidele koostan erinevaid aruandeid, mis peaks hõlbustama juhatusel äritegevuse jälgimist. Näiteks kulude ja tulude jagamine projekti-, tegevus- või osakonnapõhiselt, mis annab võimaluse vastavalt välja võtta aruandeid.

Statistikaaruannete koostamine ja esitamine. Jätke minu hoolde erinevatele asutustele statistika aruannete täitmine ja esitamine.

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine.

Äriregistrikanded. Aitan Teil teha Äriregistri kandeid. Näiteks ettevõtte nime muutmine, aadressi muutmine, ettevõtte loomine, sisse maksmata osakapitali registreerimine jne.